Kongsberg Kommune

Her har vi brukt verdien i å snakke fra barnet som skal ha rektoren og til den som skal søke. Siden det er dette som har stor betydning for de aktuelle kandidatene.

Medierådgivning

Vårt samarbeid med Kongsberg kommune er mangeårig og svært godt. Den gjensidige tilliten skaper trygge rammer og gir rom for kreativitet. Da de skulle rekruttere til rektorstillinger og PPT-leder i høst, visste vi at dette kunne bli en utfordring. Både fordi det var i starten av et nytt skoleår og fordi dette er stillinger som ofte får få kvalifiserte søkere.

Kreativ avdeling hos Jobbsys.no tok på seg «tenkehetta» og hadde en idemyldring rundt oppgaven som lå foran oss. Vi utfordret den tradisjonelle malen til Kongsberg kommune og ba om å få lov til å bruke både den og bilder på en ny måte. Det vi ønsket var stillingsannonsene skulle treffe potensielle kandidater «midt i hjertet» og friste dem til å søke.

Enkle annonser med gul, oppmerksomhetsskapende bakgrunn og følelsesfremkallende bilder ble brukt. Dette i kombinasjon med en kort, velvalgt tekst. Tanken vår var at bildene skulle representere hvem kandidatene skulle jobbe MED, nemlig barn og ungdom. Målet var at annonsene skulle appellere til søkernes ønske om og følelse av å jobbe med noe som virkelig betyr noe, som gjør en forskjell! Og selvsagt ville vi bevise at Kongsberg er en kommune som tør å «tenke utenfor boksen», noe som igjen vil gjenspeile seg i arbeidsforhold.

Kampanjen gikk i både trykte og digitale medier og fikk stor oppmerksomhet.
Vi takker Kongsberg kommune for sporty innstilling og viljen til å prøve noe nytt.