Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Jobbsys.no AS samler inn og bruker informasjon om besøkende og brukere på våre nettsteder og i våre datasystemer. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger

Jobbsys.no AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene eller bruker systemene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og tipstjenester.

Kontaktperson personvernombud: Jan W. Elmenhorst-Larsen

Rekrutteringssystemet

For de kundene som bruker vårt rekrutteringssystem og mottar jobbsøknader via digital postgang, vil personopplysningsmengden være begrenset til det som trengs i en ordinær ansettelsesprosess (søknad, CV, eksamenspapirer, referanser osv.). Personopplysningene er jobbsøkers personlige eiendom, tilgang gis ved samtykke og det er kun søker som kan kreve sletting av disse. Søker kan også trekke tillatelsen tilbake eller endre opplysninger i en søknad. Samtykkeerklæringene innhentes i forkant av søknadsprosess og styrer behandlingsvalgene for alle personopplysningene (sletteregler, lagringstid, formalkrav «offentlig rekruttering» etc.). Jobbsøker kan selv tillate arbeidsgiver å beholde alle personopplysninger og dokumenter inntil dette samtykket eventuelt trekkes tilbake. Det er altså samtykkeerklæringene, som jobbsøkeren selv bekrefter i søknadsprosessen, som vil bestemme sletterutiner og lagringstid av alle personopplysninger. Så lenge samtykke er gitt fra jobbsøker for all personopplysningsbehandling, er det ikke nødvendig for arbeidsgiver å ha sletterutiner med en fast angitt tidsfrekvens.

Medierådgivning

For de kundene som bare bruker våre medierådgivertjenester, vil personopplysningsmengden være meget begrenset og i mange tilfeller bare være knyttet til «kontaktperson stillingsannonse». Disse har allerede akseptert å stå i annonsen på vegne av sine arbeidsgivere.

For de brukerne som benytter seg av vår jobbannonseportal, jobbdirekte.no, vil disse berøres av annonse- og brukeranalysesystemer som er nærmere forklart i seksjonen for «tredjepartsaktører».

Personopplysninger leveres normalt ikke til arbeidsgivere utenfor EU-/EØS området. I slike sjeldne tilfeller vil Jobbsys.no AS uansett håndtere alle personopplysninger med ekstra beskyttelsestiltak.

Jobbsys.no AS har i dag ingen tredjepartsaktører som har direkte tilgang til personopplysninger. Bruken av underleverandører som trenger tilgang til personopplysninger vil uansett være meget begrenset og knyttet til fremtidige formål der kunden selv f.eks. ønsker å integrere eksterne personlighets- og profiltester i den digitale rekrutteringsprosessen, eller bruke nye eksterne beslutningsstøtte- og analyseverktøy knyttet til kunstig intelligens og HR-støtte. Jobbsys.no AS er uansett ansvarlig for alle underleverandører som berøres av denne avtalen og vil innhente samtykkeerklæringer i samband med nye tjenester som involverer tredjepartsaktører .

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Tredjepartsaktører:

ANNONSØRER

Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) for å forbedre reklametilbud og nettsidearkitektur i våre nettsider.

Vi har i dag svært lite tredjepartsannonsering i egne nettsider, men der dette måtte finnes vil følgende underleverandører brukes:

«Google Adsense» – annonser distribuert via Google’s annonseplattform.
Personvernerklæring «Google»: https://policies.google.com/privacy

TRAFIKKANALYSE

For å registrere og analysere trafikk på våre nettsider bruker vi dag «Google Analytics» og «comScore». Disse systemene henter statistikk om nettsidebruken og er grunnlaget for å kunne gjøre nettsiden bedre og mer informativ.

«Google Analytics» – analyse av trafikk og bruksmønster i nettsiden.
Personvernerklæring «Google»: https://policies.google.com/privacy

«comScore» – forbruker- og reklameanalyse samt interaksjon mot «Kantar TNS».
Personvernerklæring «Kantar TNS»: https://www.tns-gallup.no/vare-paneler/medlemssider1/personvern/
Personvernerklæring «ComScore»: https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy

IT DRIFT
I tillegg til hovedleverandør bruker Jobbsys.no AS typiske internasjonale IT skytjenester innen drift og datalagring (cloud computing). Jobbsys.no AS bruker bare store og solide underleverandører for alle sine tekniske driftstjenester og må av praktiske IT- og sikkerhetsgrunner kunne endre disse avtalene fortløpende, uten å måtte informere hver enkelt om slike driftsendringer.

 «Cloud Master AS» – hovedleverandør av systemutviklings- og IT driftstjenester